GAT2018 || Teema lehele

Ülesanne 3746, punkte 2, teema: Statistiline modelleerimine

Ava ülesanne nr
Mida peaks pidevat, oodatavalt normaaljaotusega muutujat kirjeldava statistilise mudeli koostamisel ette võtma, kui regressioonijääkide jaotus erineb tunduvalt normaaljaotusest?
Miks ei ole selline mudel hea?

Selgitus ja lahendamisjuhised

Ülesandes eeldatakse, et regressioonimudeli koostamisest ei ole pääsu. Kas teha siis midagi andmetega või otsida sobiv mudel? Abi võib olla õpiku tabelist 5.
Vastamiseks ning teiste saadetud ja andmebaasis oleva vastuse vaatamiseks tuleb selle ainega seotud kasutajana sisse logida.