GAT2018 || Teema lehele

Ülesanne 3743, punkte 1, teema: Statistiline modelleerimine

Ava ülesanne nr
Mis on mudeli kalibreerimise tulemus?
Mis muutub mudelis ja mis juhtub mudeli rakendamise tulemustega?

Selgitus ja lahendamisjuhised

Statistilise mudeli kalibreerimisest on juttu õpiku peatükis 3.6.
Vastamiseks ning teiste saadetud ja andmebaasis oleva vastuse vaatamiseks tuleb selle ainega seotud kasutajana sisse logida.