GAT2018 || Teema lehele

Ülesanne 3742, punkte 1, teema: Statistiline modelleerimine

Ava ülesanne nr
Mis on parsimooniareegel?

Selgitus ja lahendamisjuhised

Millist seisukohta see reegel väljendab? Hea vastus on üks lühike ja selge lause.
Õpikus on selelst juttu peatükis 3.2.
Vastamiseks ning teiste saadetud ja andmebaasis oleva vastuse vaatamiseks tuleb selle ainega seotud kasutajana sisse logida.