GAT2018 || Teema lehele

Ülesanne 3741, punkte 1, teema: Seoste teooria

Ava ülesanne nr
Millise järelduse teed kahe tunnuse vahelise seose kohta, kui mingis uurimuses on valimist arvutatud korrelatsioonikordaja väärtuseks märgitud 0?

Selgitus ja lahendamisjuhised

Tuletan meelde geograafia esimest reeglit: kõik on kõigega seotud (kuid lähedal paiknevad asjad on tugevamini seotud). Seega ei sobi vastata, et korrelatsioonikordaja väärtus 0 näitab, et tunnuste vahel seost ei ole. Mingil moel on kõik kõigega seotud. Aga mida see null siis näitab?
Pane tähele, et konkreetse väärtusega statistikud arvutatakse valimist, vastust otsitakse aga seose kohta üldiselt.
Vastamiseks ning teiste saadetud ja andmebaasis oleva vastuse vaatamiseks tuleb selle ainega seotud kasutajana sisse logida.