GAT2018 || Teema lehele || English

Ülesanne 3739, punkte 1, teema: Hii-ruut testi ülesanded

Ava ülesanne nr
Manustatud failis on lasteaialaste ankeediandmed ja väljal ussid enterobiaasi nakatatus. Tühik tähistab küsimuse mittevastamist, need vaatlused jäägu analüüsist välja.
  1. Kui suur on nende andmete järgi lapse nakatatuse ja ema haridustaseme vahelise seose olulisustõenäos hii-ruut testi järgi?
  2. Kui kindlalt (protsentides) saab järeldada, et nakkuse sageduse erinevus ei ole juhuslik ning nakkuse riski ja ema haridustaseme vaheline seos on tõesti olemas?
Andmefail: LAPSED.xls

Selgitus ja lahendamisjuhised

Hii-ruut test RASA kalkulaatoris. Kontrolli, et iga lapse puhul oleksid mõlema tunnuse väärtused (nakatatus ja ema haridus) olemas, sest toorandmete sisestamisel ei tohi tühje lahtreid olla.
Vastamiseks ning teiste saadetud ja andmebaasis oleva vastuse vaatamiseks tuleb selle ainega seotud kasutajana sisse logida.