GAT2018 || Teema lehele

Ülesanne 3734, punkte 1, teema: Seoste teooria

Ava ülesanne nr
Mida peaks õppejõud arvama, kui eksami vastustes on tudeng korrelatsioonikordaja väärtuseks märkinud 2,1?

Selgitus ja lahendamisjuhised

Juhuslikkuse vältimiseks on eksamil rohkem kui üks küsimus ning isegi hinne A lubab 10% eksimusi. Osa eksimusi lihtsalt juhtuvad — juhuse ehk saatuse tahtel või liigsest pabistamisest või väsimusest.
Kui aga eeldada, et R = 2,1 ei olnud juhuslik eksimus, mida siis peaks arvama?
Vastamiseks ning teiste saadetud ja andmebaasis oleva vastuse vaatamiseks tuleb selle ainega seotud kasutajana sisse logida.