GAT2018 || Teema lehele

Ülesanne 3733, punkte 1, teema: Statistiline modelleerimine

Ava ülesanne nr
Kas mitmetunnuselise regressiooni puhul kasutatakse korraga mitut argumenttunnust või mitut funktsioontunnust?

Selgitus ja lahendamisjuhised

Mitmetunnuselist regressiooni on siin vastandatud mitmemõõtmelisele käsitlusele. Termin mitmene regressioon (multiple regression) on ebaselge ja segadust tekitav, kuid üldiselt tähistab ikka mitmetunnuselist mudelit.
Vastamiseks ning teiste saadetud ja andmebaasis oleva vastuse vaatamiseks tuleb selle ainega seotud kasutajana sisse logida.