GAT2018 || Teema lehele

Ülesanne 3723, punkte 3, teema: Mõõtmised kaardilt

Ava ülesanne nr
Koolinoor salvestas GPS vastuvõtjaga oma tavapärase koolitee. Teekonnapunktide L-Est süsteemi koordinaadid meetrites on manustatud failis.
 1. Kui pikk on see koolitee? Vastust oodatakse 10 m täpsusega.
 2. Koosta teekonda kujutav joonis.
 3. Lisa joonisele teaduspublikatsiooni stiilis vormistatud joonise number ja allkiri. Märgi joonisele või selle allkirja joonisel kujutatud linna nimi.
Andmefail: Koolitee_punktid.txt

Selgitus ja lahendamisjuhised

Seda ülesannet saab lahendada paljude erinevate GIS pakettide abil. Esmalt järgnev juhis on QGIS jaoks, selle järel juhis Microstation kasutamiseks. Võid kasutada ka ArcMap, MapInfo või muid vahendeid. Lahendamisjuhiste täiendused on teretulnud (vt viimane teema Kaastöö).

Lahendus tarkvaras QGIS.
 • Salvesta manustatud fail oma arvutisse.
 • Loo QGIS programmis uus projekt ja seo see Eesti 1997.a koordinaatsüsteemiga (Estonian Coordinate System of 1997, ehk EPSG:3301).
 • Ülesandele lisatud failis oleva koordinaatide loetelu avamiseks vali menüüst Kiht → Lisa kiht → Lisa CSV kiht.
  Ava teepunktide fail ja kontrolli, et koordinaadid loetaks veergudest x ja y.
 • Seo teepunktide kiht EPSG:3301 koordinaatsüsteemiga.
 • Lihtsaim viis, kuidas teekonnapunktidest joon tekitada, on kasutada pluginat Points2One. Kui seda pluginat ei ole installitud, siis tuleb see kõigepealt installida. Vali peamenüüst Pluginad → Halda ja Installeeri Pluginaid.
 • Ava Vektor → Points2One, selle aknas punktandmete kiht, määra loodavaks geomeetriatüübiks joon (Create lines). Joonte ühendamine toimub vaikimisi punktide järjekorra järgi ja järjestamisveergu ei ole seekord tarvis valida. QGis uuemas versioonis onmugavam plugin Points to path, mille avamiseks vali Processing Toolbox → Vector creation
 • Määra tulemuste shp fail (vajuta nuppu Ava ja vali kataloog, kuhu fail salvestada(joonis). Vajuta OK.
 • Punktide ühendamisel moodustatud joone pikkuse saab välja arvutada töövahendiga, mis avaneb peamenüüst Vektor → Geomeetria tööriistad → Ekspordi/Lisa geomeetria veerge. Vali koolitee joon lähteandmete kihiks.
 • Loodud uues kihis ava atribuutide tabel, seal on joone pikkus koordinaatide ühikutes, st meetrites.
 • Kaardi kujundamiseks jääb üle vaid valida teekonnajoonele sobiv värv ja laius, kaardile meelepärane alus, lisada mõõtkava ja skeem lõpuni viimistleda. Alusena saab kasutada Maa-ameti WMS kihte. Selleks vali menüüst Kiht → Lisa kiht → Lisa WMS/WMTS kiht → Kihid → Uus. Anna kihile nimi ja sisesta selle URL. Selle kaardi taustaks sobib hästi kaarditaust URL aadressilt http://kaart.maaamet.ee/wms/fotokaart. Vajuta Ühenda, vali kiht, näiteks Hübriidkaart. Vajuta Lisa.
 • NB! Ka WMS taust tuleb siduda Eesti 1997 koordinaatsüsteemiga. Kui WMS kiht on kihtide loetelus, aga ei ole nähtav, siis enamasti on viga kas kihtide ja projekti erinevas koordinaatsüsteemis või kihi suurendusest sõltuvates nähtavuse piirides.
  WMS tausta kuvamine nõuab üsna kiiret internetiühendust. Kui ühendus on aeglane või ülekoormatud, siis võtab tausta ekraanile jõudmine aega.


Lahendus kasutades programme Excel ja Microstation.
 • Ava teepunktide fail Excelis.
 • Moodusta Excelis uued veerud, mis kokku moodustaksid koordinaatide sisestamise käsu kujul xy=[X],[Y]. Koordinaatide kohas on iga punkti koordinaadid (X on lääne-ida suund ja Y lõuna-põhja suund).
 • Kopeeri moodustatud käskude plokk tühja Notepad faili.
 • Eemalda tabulatsioonid Notepad vahendiga Replace (tabulatsioonimärk tuleb eemaldatava märgi lahtrisse kopeerida).
 • Salvesta Notepad fail hästi lihtsa nimega ja hästi lihtsasse kataloogi. Näiteks C:/xy.txt.
 • Ava Microstation ja vali töövahend Place SmartLine.
 • Kirjuta käsureale @ märk ja äsjaloodud tekstifaili täisnimi (näiteks @ C:/xy.txt). NB! tühikuid ei tohi olla ja PlaceSmartline peab olema aktiivne.
 • Vajuta Enter.
 • Mõõda joone pikkus vahendiga Measure Length.
 • Mõõtkava tuleb Microstationis joonistada graafilise objektina.
 • WMS tausta lisamine. Vali: File → Raster Manager → New → WSN. Lahtrisse Select or add URL for WMS Server kirjuta http://kaart.maaamet.ee/wms/kaart ja vajuta Enter → Available Layers menüüst vali Kaart → Add to map → Save and Attach. Salvesta wms parameetrite fail arvuti kausta Raster Attachment Options menüüst vajuta Attach ning ekraanil kuvatakse kaart.
Vastamiseks ning teiste saadetud ja andmebaasis oleva vastuse vaatamiseks tuleb selle ainega seotud kasutajana sisse logida.