GAT2018 || Teema lehele

Ülesanne 3721, punkte 4, teema: Lihtsa kaardi koostamine

Ava ülesanne nr
Kanna kaardile vaatluskohad failist SAAREPUNKTID ja põhikaardi lehe 5261 piiridega määratud uurimisala.
Lisa joonisele mõõtkava ja põhikaardi lehe 5261 Eestis paiknemise skeem, millel vaatluskohti ei ole.
Paiguta joonis MS Word vormingus dokumenti ja lisa teaduspublikatsiooni stiilis vormistatud joonise number ja allkiri.
Andmefail: 2466.zip

Selgitus ja lahendamisjuhised

Lahendus QGIS abil. Ülesannet saab lahendada ka muu tarkvara kasutades ning isegi sama tarkvara kasutades on palju erinevaid võimalusi vajaliku tulemuseni jõudmiseks. Näidisvideo võib olla koostatud varasema QGIS versiooniga kui sa kasutad.
 • Alustuseks ava vajalikud alusandmed: põhikaardi lehtede piirid (epk10T.shp) ja Eesti rannajoon (Eesti_kontuur.shp). [Kiht → lisa vektorkiht → Fail → Ava → faili tüüpidest shp → vali eelmainitud failid]. QGIS 2.16 ja uuemas saab shp faile avada brauseri paneelis faili nimele klõpsates.
 • Koordinaatide süsteemiks vali Estonian Coordinate System 1997.
 • Ava fail failist SAAAREPUNKTID.xls ja kopeeri veerud ID, X, Y eraldi tekstifaili saarepunktid.txt. Salvesta txt fail.
 • Ava vaatluspunktide kihi lisamise vahend: Kiht → Lisa kiht → Lisa CSV kiht.
 • Vali fail saarepunktid.txt. Excelist kopeeritud andmetes on veergude eraldajaks tabulatsioonimärk (Custom delimiters → tab). vali ka saarepunktide koordinaatsüsteemiks Eesti 1997.
 • Leia vajalik kaardileht 5261. Pane tähele, et kaardklehtede kihis on 5 x 5 km kaardilehed. Seega kaardilehe 5261 leidmiseks tuleb valida kaardilehed numbriga 5261, 5262, 5263 ja 5264.

  QGIS 1.16 Vali parema hiireklahviga andmekihi nimel Filter.
  Ei võimalda numbrilist atribuuti tekstina töödelda ja seega toimivad vaid kaks esimest järgnevalt mainitud päringutest. Vajaliku põhikaardi lehe leidmiseks kasuta päringut atribuutide tabelist, mis avaneb vajutades põhikaardi kihil paremat hiireklahvi. Päringu tingimuste seadmise aken avaneb kreeka e tähega nupust.
  Jälgi, et päringusse saaks lisatud kõik neli 5 x 5 km kaardilehe numbrit. Päringu kuju võib olla üks järgnevatest. Ära lase end segada QGIS teatest: "Väljundi eelvaade 0". Kui päring toimis, siis on Valitud kaardilehed on esile tõstetud nii atribuutide tabelis kui ka kaardivaates.

  "NR" = 52611 OR "NR" = 52612 OR "NR" = 52613 OR "NR" = 52614

  "NR" > 52610 AND "NR"< 52615 left("NR", 4) = 5261

  "NR" LIKE "5261%"
 • Salvesta valitud kaardilehed uude faili 5261.shp (parem hiireklahv → Salvesta nimega). Pane tähele, et kui projekti töökataloog on seadistamata, siis tuleb kihi salvestamisel kõigepealt valida kataloog (nupp Ava). Lisa 5261.shp fail vaatesse (Kiht → lisa vektorkiht → Fail → Ava → faili tüüpidest shp). Kihi epk10T võid eemaldada või nähtamatuks muuta.
 • Nelja kaardilehe ühendamiseks muuda kõigepealt kiht toimetatavaks (parem klahv → Redigeerimisrežiimi lüliti) ja siis kasuta toimetamisvahendit Redigeerimine → Liida valitud nähtused. Salvesta muutused lülitades redigeerimisrežiim välja.
 • Kihtide väljanägemist saab muuta, kui kihil paremat hiireklahvi vajutades avada menüü Tunnused ja paneel Stiil. Kihiga seotud tunnuste kuvamiseks kasuta Tunnuste menüü paneeli Märgised.
 • Mõõtkava ja vajadusel põhja-lõuna suuna saab tööaknasse lisada peamenüüst Vaade → Tunnusmärgid.
 • Joonise salvestamine käib peamenüü File alt käsuga → Salvesta pildina (salvestatava faili piirkond jääb selline nagu salvestamise hetkel tööaknas näha). Universaalne ja lihtne vahend ekraanil oleva kujutise kopeerimiseks on ka arvuti klaviatuuril olev nupp PrnScr.

Pane tähele, et ülesande tekstis on: "Lisa joonisele mõõtkava ja põhikaardi lehe 5261 Eestis paiknemise skeem, millel vaatluskohti ei ole." Seega joonisel peaksid vaatluskohad olema, joonisele lisatud skeemil aga mitte.

Vastamiseks ning teiste saadetud ja andmebaasis oleva vastuse vaatamiseks tuleb selle ainega seotud kasutajana sisse logida.