GAT2018 || Teema lehele || English

Ülesanne 3717, punkte 2, teema: Hii-ruut testi ülesanded

Ava ülesanne nr
Neljakümnest Tartust juhuslikult valitud valimisõiguslikust isikust kavatses valimistel osaleda 30, Tallinnas 70st 40.
  1. Kui kindlalt (protsentides) lubab hii-ruut test väita, et valimisaktiivsus on Tallinnas ja Tartus erinev?
  2. On see kindlustunne teaduslikuks järelduseks piisav?

Selgitus ja lahendamisjuhised

Enne hii-ruut testi kasutamist tuleks iga variandi sagedus kanda 2 x 2 sagedustabelisse.
Arvutada on ehk kõige lihtsam RASA kalkulaatori abil. Pane tähele, et ülesande tekstis ei ole valimistel mitteosalejate arvu otsesõnu antud.
Vastamiseks ning teiste saadetud ja andmebaasis oleva vastuse vaatamiseks tuleb selle ainega seotud kasutajana sisse logida.