GAT2018 || Teema lehele || English

Ülesanne 3715, punkte 3, teema: Hii-ruut testi ülesanded

Ava ülesanne nr
Vaadeldi 1090 rasvatihase (Parus major) reaktsiooni raudkulli (Accipiter nisus) topisele pesapaiga läheduses. 450st vaadeldud isalinnust reageeris agressiivselt 320, emaslindudest näitas agressiivsust välja 420.
  1. Kui kindlalt (numbriliselt) lubab hii-ruut test väita, et eri sugu rasvatihaste agressiivsus potentsiaalse vaenlase suhtes on erinev?
  2. Kas see kindlustunne on teaduslikuks järelduseks piisav?
  3. Kuidas saavutada kindlamaid järeldusi?

Selgitus ja lahendamisjuhised

Enne hii-ruut testi lahendamist võiks sagedused 2 x 2 risttabelisse kanda jälgides, kus on iga arvu koht tabelis (joonis).
Arvutada on ehk kõige lihtsam RASA kalkulaatori abil.
Vastamiseks ning teiste saadetud ja andmebaasis oleva vastuse vaatamiseks tuleb selle ainega seotud kasutajana sisse logida.