GAT2018 || Teema lehele || English

Ülesanne 3707, punkte 2, teema: Mudeli koostamine ja kasutamine

Ava ülesanne nr
Koosta tabeli SADEMED andmetel lineaarne regressioonimudel aastase sademete hulga prognoosimiseks veebruarikuu ja juulikuu sademete hulga järgi.
  1. Kirjuta vastuse esimeseks osaks mudeli võrrand.
  2. Kui suur on oodatav aastane sademete hulk, kui veebruari sademete hulk on 35 mm ja juuli sademete hulk 80 mm?
Lisa vastusele kasutatud tarkvara nimi.
Andmefail: SADEMED.xls

Selgitus ja lahendamisjuhised

Mudeli võrrand peaks olema umbes sellisel kujul, nagu on näidis ülesande detailvaates nähtaval joonisel. NB! Võrrandi parameetrid joonisel ei vasta selle ülesande lahendusele. Prognoositud väärtuse saab, kui asendada võrrandis olevad muutujad ülesandes antud arvudega.

Lihtsa lineaarse mudeli koostamiseks on programmis Statistica moodul Statistics → Multiple regression. Vali sõltuv tunnus ja seletavad tunnused ning vajuta OK. Mudeli parameetrid saab tulemuste tabeli veerust B.

Pärast võrrandi koostamist vali paneel Residuals/assumptions/prediction, siis Predict dependent variable ning sisesta ülesandes antud arvud. Kui vajutad OK, saad prognoositud väärtuse ja prognoosi usalduspiirid.

Mudeli saab koostada ka RASA kalkulaatori abil (vali mitteruumiline regressioon). Sisesta andmed, arvuta tulemused ja leia tulemuste hulgast Regressiooni võrrand. Selle all on ka vahend prognoosi arvutamiseks selle võrrandi abil.

Kui mudelis on vaid üks argumenntunnus, siis saab mudeli ka Exceli XY graafiku trendjoonelt.

Vastamiseks ning teiste saadetud ja andmebaasis oleva vastuse vaatamiseks tuleb selle ainega seotud kasutajana sisse logida.