GAT2018 || Teema lehele

Ülesanne 3706, punkte 1, teema: Meetodi valik

Ava ülesanne nr
Millise arvutusmeetodi abil näitaksid, et tudengite oskus ülesandeid lahendada suureneb geograafilise andmetöötluse õppeaine läbimise järel ja see muutus ei ole juhuslik?
Märgi vastuses, millise mõõdikuga võrdleksid lahendamisoskust.

Selgitus ja lahendamisjuhised

Ilmselt tuleb võrrelda oskust mingi formaalse mõõdiku abil. Edasi on kaks võimalust: kas mõõta samade tudengite oskusi enne ja pärast eksamit või kasutada suvalisi tudengeid, kes on selle aine läbinud ja kes ei ole. Esimesel juhul saaks kasutada sõltuvate valimite võrdlemise teste, teisel juhul sõltumatute valimite võrdluse teste. Meetodi valimisel peaks arvestama võrreldava tunnuse jaotustüüpi, seetõttu palutakse vastusesse kirjutada ka mõõdik, mida kasutaksid.
Vastamiseks ning teiste saadetud ja andmebaasis oleva vastuse vaatamiseks tuleb selle ainega seotud kasutajana sisse logida.