GAT2018 || Teema lehele

Ülesanne 3701, punkte 1, teema: Normaaljaotus

Ava ülesanne nr
Oletame, et meil on normaaljaotusega muutuja (näiteks vahemaad lähimate puude vahel metsas), mille keskväärtus on 1 meeter ja standardhälve 2 meetrit.
Mitu protsenti selle muutuja väärtustest on oodatavalt suuremad kui 3 meetrit?

Selgitus ja lahendamisjuhised

  • Pane tähele, et ühe ja kolme vahe on kaks, mis praegusel juhul on täpselt üks standardhälve.
  • Kui suur osa vaatlustest on normaaljaotuse puhul oodatavalt vahemikus pluss-miinus üks standardhälve, on lihtne vaadata õpiku jooniselt 1-10. See joonis on lisatud ka siia ülesande juurde.
  • Ligikaudselt kui suur osa normaaljaotusega vaatlustest on pluss-miinus ühe, kahe ja kolme standardhälbe ulatuses, peaks selle kursuse lõpetanu peast teadma.
  • Seda ülesannet saab muidugi lahendada ka normaaljaotuse jaotusfunktsiooni abil Excelis või muus programmis.
Vastamiseks ning teiste saadetud ja andmebaasis oleva vastuse vaatamiseks tuleb selle ainega seotud kasutajana sisse logida.