GAT2018 || Teema lehele

Ülesanne 3695, punkte 2, teema: Binoomjaotus

Ava ülesanne nr
Oletame, et õpilaste teadmiste kontrolliks soovitakse kasutada testi, mis koosneb kümnest küsimusest, kusjuures igal küsimusel on ette antud kaks vastusevarianti.
Oletame, et test loetakse sooritatuks, kui õigesti on vastatud vähemalt kuus küsimust.
  1. Kui suur on tõenäosus test edukalt läbida, kui vastaja teab vastuseid pooltele küsimustele ja teiste küsimuste vastused märgib juhuslikult?
  2. Millised on viis võimalust testi rangemaks muuta?

Selgitus ja lahendamisjuhised

  • Kuna vastaja teab vastuseid pooltele küsimustele, siis arvutada tuleb vaid tõenäosus, et vastaja saab ülejäänud küsimusi juhuslikult vastates vähemalt ühe õige tulemuse.
  • Test on läbitud ka siis, kui vastaja juhuslikult riste tõmmates rohkem õigesti vastab.
  • Lihtsam on selle ja mitme teise ülesande puhul arvutada vastassündmuse tõenäosus, see on tõenäosus, et viis korda juhuslikult valides kordagi õigesti ei lähe.
  • Otsitava sündmuse tõenäosuse saab, kui vastasündmuse tõenäosus lahutada ühest.
  • Testi rangemaks muutmise variante oskab vast igaüks ise pakkuda. Oodatud on vähemalt viie võimaluse mainimist.
Vastamiseks ning teiste saadetud ja andmebaasis oleva vastuse vaatamiseks tuleb selle ainega seotud kasutajana sisse logida.