GAT2018 || Teema lehele

Ülesanne 3689, punkte 2, teema: Mõõtmised kaardilt

Ava ülesanne nr
Lisatud failis Kääriku_2005.dgn on punase värviga 2006.a Euroopa orienteerumismeistrivõistluste kvalifikatsioonivõistluse rada. Sinise katkendjoonega on üks võimalik võistleja liikumistee.
Mõõda vahemaa stardi ja esimese kontrollpunkti vahel otsejoones ja võistleja läbitud tee pikkus stardist esimesse punkti (maapinna kõrguse muutused jäägu arvestamata). Lubatud mõõtmisviga 10 m.
Andmefail: kaariku05.zip

Selgitus ja lahendamisjuhised

Pane tähele, et raja stardikoht on kolmnurga keskel ja kontrollpunktid on ringi keskel. Seega vahemaa mõõtmine kujundi servast ei anna õiget tulemust.

Lahendus tarkvaras MicroStation
 • Tõsta failid Kääriku_2005.dgn ja kaariku05.tif samasse kataloogi.
 • Ava fail Kääriku.dgn programmis Bentley Map või Bentley Microstation. Faili Microstation V8 vormingusse konverteerida pole vajadust, aga võib.
 • Leia vaate muutmise vahendid ja suurenda ekraanile raja lõik kolmnurgaga tähistatud stardist kuni esimese kontrollpunktini. Mugav vaate suumimise vahend on Window area (joonisel esile tõstetud).
 • Ava põhitöövahendite kummutist mõõtmisvahendite sahtel (joonis) ja vali Vahemaade mõõtmine.
 • Vahemaa mõõtmiseks piki (kõver)joont sea valikuks Along Element (joonis), otsejoones vahemaa mõõtmiseks sea vahemaaks Between Points.
 • Mõõtmiseks tuleb klõpsata alguspunkti ja lõpp-punkti.
 • Pane tähele, et raja alguskoht maastikul on kolmnurga keskel ja kontrollpunktid on maastikul kaardil oleva ringi keskel.
  Seega tuleb mõõta vahemaa kolmnurga keskelt ringi keskele ja mitte servast serva. Täpse tulemuse saad tähise keskkohta snäppides (vajuta mõlemat hiireklahvi korraga).

Lahendus tarkvaras QGIS.
 • Ava QGIS.
 • Vali menüüst Kiht → Lisa Kiht -A Lisa Vektorkiht.
 • Vali andmekogumi failiks Kääriku.dgn.
 • Vali lisatavateks kihtideks kihid tüübist Point ja LineString.
 • Seo lisatud kihid Eesti koordinaatsüsteemiga EPSG:3301.
 • Vali punktobjektide kihil parema klahvi alt Kihi tunnused. Alljaotusest Stiil märgi markeri suuruseks 0 ja jaotusest Märgised → Show labels for this layer → Label with Text. Samas saad sead ka teksti suuruse. Vajuta OK või Apply. Sellega peaksid täpina kujutatud punktobjektid muutuma punkti numbriteks.
 • Sobita andmekiht vaatesse. Seal peaksid olema kontrollpunkti numbrid, punkte ühendavad sirgjooned ja võistleja liikumisteed tähistav murdjoon.
 • Ülesandele manustatud rasterfailis on võistluskaardi kujutis. Kui soovid, võid selle taustaks sobitada, kuid ülesande lahendamiseks ei ole see vajalik.
 • Salvesta Joonte kiht shp failiks, siis saab selle graafikat toimetada.
 • Lülita dgn failist tulnud andmekiht nähtamatuks ja vali vaid äsjaloodud joonte kiht.
 • Muuda see kiht toimetatavaks.
 • Lõika liikumistee joon punkti keskkohast katki (Redigeerimine → Tükelda nähtus).
 • Venita esimese etapi sirgjoon stardikujundi keskele ja teine ots kontrollpunkti tähistava ringi keskele (Redigeerimine → Käänupunkti tööriist).
 • Vali Kiht → Salvesta kihi muudatused. Lülita redigeerimisrezhiim välja.
 • Arvuta joonte atribuutide tabelisse nende pikkused. Selleks ava atribuutide tabel, vali Välja kalkulaator (eelviimane nupp), vali Geomeetria → topelklõpsa selle alljaotus $length. Atribuutide tabelis on joonelementide pikkused.
 • Kui nüüd valida menüüst info vahend ja klõpsata joonel, ilmub valitud elemendi atribuutide loend, milles on ka selle pikkus.
Vastamiseks ning teiste saadetud ja andmebaasis oleva vastuse vaatamiseks tuleb selle ainega seotud kasutajana sisse logida.