GAT2018 || Teema lehele

Ülesanne 3683, punkte 1, teema: Normaaljaotus

Ava ülesanne nr
Oletame, et meil on normaaljaotusega muutuja, mille keskväärtus on 3 ja standardhälve 2.5.
Mitu protsenti selle muutuja väärtustest on oodatavalt -2 ja +8 vahel?

Selgitus ja lahendamisjuhised

Pane tähele, et vahemik -2 ja +8 tähendab antud arvude puhul vahemikku pluss-miinus kaks standardhälvet keskmisest. Seda, kui suur osa juhtudest on normaaljaotuse puhul oodatavalt vahemikus pluss-miinus kaks standardhälvet, peaks vähemalt ligikaudselt peast teadma.
Vaata ka lisatud joonist ja selgitust ülesande 3701 juures.
Vastamiseks ning teiste saadetud ja andmebaasis oleva vastuse vaatamiseks tuleb selle ainega seotud kasutajana sisse logida.