GAT2018 || Teema lehele

Ülesanne 3682, punkte 1, teema: Kaastöö

Ava ülesanne nr
Tutvu varem esitatud ettepanekutega ja tee üks mõistlik ja uudne ettepanek õppeaine Geograafiline andmetöötlus veebilahenduse edasiarendamiseks.

Selgitus ja lahendamisjuhised

Ettepanek peaks olema just selle veebilehe toimimise, sisu või kujunduse kohta ja ei tohiks korrata varem esitatud ettepanekuid. Üldsõnalisest arvamisest on tegijal vähe abi, kirjuta täpselt, milline koht vajaks muutmist ja selgita täpselt, kuidas toimivana või millisena näha seda sooviksid.
Iga ettepanek peaks olema teistest erinev. Kõik näidiseks olevad ettepanekud on õiged. Pane tähele, et see küsimus puudutab vaid aadressil https://digiarhiiv.ut.ee/Ained2018/ olevat veebilahendust. Veebikalkulaatori ja üksikute ülesannete sõnastuse parandamise kohta on omaette küsimused.
Vastamiseks ning teiste saadetud ja andmebaasis oleva vastuse vaatamiseks tuleb selle ainega seotud kasutajana sisse logida.