GAT2018 || Teema lehele

Ülesanne 3680, punkte 3, teema: Geoportaalid

Ava ülesanne nr
Kaitseministeerium kavandab uue piirdetara ehitust Tsiatsungõlmaa harjutusala ümber.
 1. Kui pika taraga tuleb materjali hulga kalkulatsioonis arvestada?
 2. Lisa vastusele joonis, mis kujutaks harjutusala ja selle paiknemist Eestis (samal joonisel).

Selgitus ja lahendamisjuhised

 1. Kasutades Maainfo kaardirakendust, otsi Maa-ameti kaardirakendusest üles Tsiatsungõlmaa.
 2. Eemalda katastrikaardi kiht, et kaardipilt poleks nii kirju ning siis lisandub ka kirje “Tsiatsungõlmaa lasketiir”.
 3. Mõõda harjutusala ümbermõõt vahemaade mõõtmise tööriistaga. Pane tähele, et küsiti harjutusala, mitte lasketiiru ümbermõõtu.
 4. Salvestada kaardikujutis kaamera nupust.
 5. Vähendada kaardikujutist ekraanil nii, et kaardil oleks kogu Eesti ja harjutusala asukoht oleks nähtav vilkuva punase ringina.
 6. Vali taustaks Kaart.
 7. Salvesta kaardikujutis.
 8. Viimistle kaardikujutised (nt programmiga Paint). Kaks skeemi saad osalisse ülekattesse seada ka MS Word lehel.
 9. Lisa joonisele allkiri, kus oleks kirjas joonise number, joonisel kujutatu ja piirde pikkus.
Ülesande ja lahendamisjuhise koostas Merli Ilves.
Vastamiseks ning teiste saadetud ja andmebaasis oleva vastuse vaatamiseks tuleb selle ainega seotud kasutajana sisse logida.