GAT2018 || Teema lehele || English

Ülesanne 3679, punkte 3, teema: U-test

Ava ülesanne nr
  1. Millise statistilise olulisusega (numbriliselt) erineb leht- ja segametsa katvus U testi ja manustatud tabelis olevate andmete järgi? Metsaklassid on andmetabeli väljal Maakate.
  2. Kummad metsad on nende andmete järgi keskmiselt tihedamad?
  3. Miks ei ole õige katvuse protsente t testi järgi võrrelda?
  4. Maini vastuse juures kasutatud tarkvara nime, sest korduvate väärtuste järjestamine on erinevates tarkvarades erinevalt lahendatud.
Andmefail: SAAREMAA.xls

Selgitus ja lahendamisjuhised

Selles ülesandes eeldatakse, et tunnus katvus kirjeldab metsa tihedust. Tuletan meelde, et U testi tulemus on erinevuse olulisustõenäosus, mitte rühmade keskmised. Keskmised tuleb eraldi arvutada. Alati, kui on küsimus, millist meetodit eelistada või miks üks meetod sobib ja teine mitte, siis tuleb meelde tuletada või välja uurida vastavate meetodite teoreetilised eeldused -- mida üks või teine test mõõdab ja võrdleb ning milliseid lähteandmeid eeldab.

Erinevustestid RASA kalkulaatoris.

Vastamiseks ning teiste saadetud ja andmebaasis oleva vastuse vaatamiseks tuleb selle ainega seotud kasutajana sisse logida.