GAT2018 || Teema lehele || English

Ülesanne 3678, punkte 2, teema: U-test

Ava ülesanne nr

Mõned juhuslikku valimisse sattunud maletajad ja jooksjad läbisid kehalise töövõime võrdlemiseks koormustesti. Muuhulgas mõõdeti pulsisagedust üks minut pärast kehalist koormust.

Jooksjate pulsisagedused olid: 120 95 132 145 180 100 110 115 125 120 125 ja 130

ning maletajate pulsisagedused olid: 140 170 180 160 160 150 120 110 125 ja 140.


  1. Kui kindlalt (numbriliselt) lubab U test nende andmete põhjal väita, et maletajate ja jooksjate keskmised pulsisagedused pärast koormust on erinevad mitte ainult selles valimis, vaid ka üldiselt? Eeldame valimite esinduslikkust.
  2. Miks eeldatakse siin valimite esinduslikkust?
  3. Miks on selles ülesandes üldse kõneldud valimist ja üldkogumist?
  4. Maini vastuse juures kasutatud tarkvara nime, sest korduvate väärtuste järjestamine on erinevates tarkvarades erinevalt lahendatud.

Selgitus ja lahendamisjuhised

See on lihtne U testi ülesanne. Arvuderead peaks saama ülesande tekstist kopeerida. Pane tähele, et arvuderead tuleb iga tarkvara jaoks ette valmistada selliselt, nagu mingi tarkvara seda nõuab.Vassari kooli veebilehe jaoks peaksid valimid olema kumbki eraldi veerus.

Statistica programm eeldab, et uuritav tunnus (siin ülesandes pulss) on andmetabeli ühes veerus ja teises veerus on klassikoodid (maletajad ja jooksjad). Tunnus, mille väärtusi võrreldakse, on dependent variable ja võrreldavate gruppide koode annab grouping variable. U-test arvutamise aken programmis Statistica avaneb: StatisticsNonparametricsComparing two independent samples.

RASA kalkulaatori erinevustestide moodul võimaldab andmeid sisestada nii ühel kui ka teisel viisil (joonis).


Ülesandes on juttu valimist ja tüütust olulisustõenäosuse arvutamisest. Miks me võiks vaid keskmisi võrrelda?

Proovi vastata ka küsimusele, miks peaks valim olema esinduslik.

Vastamiseks ning teiste saadetud ja andmebaasis oleva vastuse vaatamiseks tuleb selle ainega seotud kasutajana sisse logida.