GAT2018 || Teema lehele || English

Ülesanne 3677, punkte 3, teema: Mitteparameetriline korrelatsioon

Ava ülesanne nr
Ülesandele lisatud failis on õppeaines Geograafiline andmetöötlus osalemise tulemused aastatest 2003-2012.
  1. Kui tugev (numbriliselt) on statistiline seos ühelt poolt geograafilise andmetöötluse eksamitulemuse ning teiselt poolt sama aine loengutes osalemise, praktikumides osalemise ja koondosaluse vahel?
  2. Pane ka kirja, millist meetodit ja millist tarkvara kasutasid seose tugevuse mõõtmiseks.
  3. Millise osalusega on seos kõige tugevam? Märgi vastuse juurde, kas kaasasid tudengid eksamitulemusega 0 (mitteilmunud) või ei.
Andmefail: GEO-AT_hinded-osalus_2003-2012.xls

Selgitus ja lahendamisjuhised

Kuna andmetes on tühikuid, siis tuleks tunnuseid Excelis filtreerida. Kuna tühikud on tunnustes eri kohtades ja kuna mõistlik oleks kasutada kõiki võimalikke andmeid, siis tuleks filtreerida igas tunnustepaaris eraldi. Arvutuseks sobib nii Statistica kui ka RASA kalkulaator. Statisticas vali Nonparametrics, kalkulaatoris Mitteruumiline korrelatsioon.
Vastamiseks ning teiste saadetud ja andmebaasis oleva vastuse vaatamiseks tuleb selle ainega seotud kasutajana sisse logida.