GAT2018 || Teema lehele || English

Ülesanne 3676, punkte 4, teema: Mitteparameetriline korrelatsioon

Ava ülesanne nr
Õpilaste rühmas uuriti kümnepallises skaalas enesehinnangu ja samale õpilasele kaaslaste poolt antud keskmise hinnangu vahekorda. Tulemused olid järgnevad (isikute järjekord mõlemas arvude reas on sama).
Enesehinnang 10 4 6 9 8 4 3 5 8 8 7 8 1 7 7 10 7 
Teiste hinnang 5 7 5 3 8 6 7 5 10 9 5 4 8 2 4 3 4
  1. Kui tugev (numbriliselt) on enesehinnangu ja kaaslaste antud hinnangu vaheline korrelatsioon Kendalli tau järgi?
  2. Millise suunaga see korrelatsioon on?
  3. Miks ei sobi selle seose tugevuse hindamiseks kasutada Pearsoni lineaarset korrelatsioonikordajat?
  4. Kas need olid sõltuvad või sõltumatud valimid?
  5. Miks ei ole nende tunnuste vahelise seose tugevuse mõõtmiseks soovitatud kasutada märgitesti?

Selgitus ja lahendamisjuhised

Arvude read peaks saama ülesande tekstist kopeerida.
  • Pane tähele, et andmed tuleb iga tarkvara jaoks ette valmistada selliselt, nagu see tarkvara nõuab.
  • Arvutuseks sobib nii Statistica kui ka RASA kalkulaator. Statisticas vali Nonparametrics, kalkulaatoris Mitteruumiline korrelatsioon.
  • Mõlemad vahendid ootavad, et arvud oleksid veergudes. Seega tuleb ülesande tekstis olevad arvuderead veergudeks pöörata.
  • Excelis on lahtrisse kopeeritud teksti veergudesse paigutamiseks vahend Andmed → Tekst veergudesse. Seejärel tuleks andmeplokk valida ja transponeerida (Andmed → Kopeeri → Kleebi teisiti → Transponeeri). Transponeeritud lahtrite sisu saab siis statistilise andmetöötluse programmi kopeerida.
  • Pane tähele, et enesehinnangud ja kaaslaste hinnangud moodustavad sama isiku kohta käiva tunnustepaari.
Vastamiseks ning teiste saadetud ja andmebaasis oleva vastuse vaatamiseks tuleb selle ainega seotud kasutajana sisse logida.