GAT2018 || Teema lehele || English

Ülesanne 3675, punkte 4, teema: Mitteparameetriline korrelatsioon

Ava ülesanne nr
  1. Millise suunaga, kui tugevat (numbriliselt) ja statistiliselt kui olulist (numbriliselt) seost näitab Spearmani roo ülesandele lisatud tabeli SAAREPUNKTID andmetel okasmetsa katvuse ja Landsat TM 8. kanali (halltoon) kiirguse intensiivsuse vahel?
  2. Kas suurema katvusega okasmets on nende andmete kohaselt reeglina tumedam kui hõre?
  3. Mis võiks olla nii nõrga seose põhjus?
  4. Miks ei ole selle seose arvutamiseks soovitatud kasutada Pearsoni korrelatsioonikoefitsienti?
Andmefail: SAAREPUNKTID.xls

Selgitus ja lahendamisjuhised

Nii lihtsat lineaarset kui ka mitteparameetrilist korrelatsiooni saab arvutada RASA kalkulaatori Mitteruumiste korrelatsioonide osas kui ka suvalises statistika tarkvaras.

Lahendamine tarkvarapaketis Statsoft Statistica.

Spearmani roo arvutamise aken programmis Statistica avaneb kui valida → Statistics → Nonparametrics → Correlations. Seose tugevuse saamist koos olulisustõenäosusega vali Statistica kasutamisel Detailed report.

Okasmetsaks klassifitseeritud ala vaatlused saab Statistica vormingus tabelist välja võtta tingimusega: maakate/land cover = "okasmets". Tingimus tuleb sisestada vormi, mis avaneb nupuga Select cases. Pane tähele, et valikuvormi all servas on tingimuste näited.

RASA kalkulaatori kasutamisel tuleks vajalikud vaatlused eelnevalt Excelis valida (või mittevajalikud välja filtreerida).

Excelis saab okasmetsa vaatlusi teistest eristada filtri abil või tabelit järjestades. Pane tähele, et Excelis tuleb andmete järjestamise eel valida kogu tabel, muidu järjestatakse vaid valitud veergu ja veerud omavahel enam ei haaku.

Tulemuse interpreteerimisel võta arvesse, et meie laiuskraadil on päike enamasti madalal ja puuvõrad heidavad varje, mis mõjutavad kujutise keskmist heledust/tumedust. Pane ka tähele, et kujutise piksli arvuline väärtus näitab kiirguse intensiivsust, mitte pildi tumedust.

Vastamiseks ning teiste saadetud ja andmebaasis oleva vastuse vaatamiseks tuleb selle ainega seotud kasutajana sisse logida.