GAT2018 || Teema lehele || English

Ülesanne 3674, punkte 3, teema: U-test

Ava ülesanne nr
  1. Kui suur (numbriliselt) on 2006. ja 2004. aastal geograafilise andmetöötluse kursuses osalenute keskmise numbrilise eksamitulemuse erinevuse olulisustõenäosus Mann-Whitney U testi järgi?
  2. Kummal aastal oli keskmine hinne kõrgem?
  3. Kas see erinevus on piisav teaduslikuks järelduseks, et õpetamise tase või tudengite keskmine võimekus oli nendel aastatel erinev?
  4. Maini vastuse juures kasutataud tarkvara nime, sest korduvate väärtuste järjestamine on erinevates tarkvarades erinevalt lahendatud.
Andmefail: GEO-AT_hinded-osalus.xls

Selgitus ja lahendamisjuhised

Ülesandes küsitakse kolme asja:
1) olulisustõenäosust,
2) kummal aastal oli keskmine hinne kõrgem,
3) kas selline olulisus on teaduslikuks järelduseks piisav?

Esimese küsimuse vastuseks peaks olema olulisustõenäosuse p väärtus. Pane tähele, et tarkvarapakett Statistica ei näita U testi tulemuste hulgas valimite keskmisi, mida on tarvis teisele küsimusele vastamiseks. Keskmised tuleb eraldi arvutada. Keskmise arvutamine peaks selgeks saama enne ülikooli.
Kolmas küsimus kontrollib, kas oskad p väärtust kasutada.
RASA kalkulaatoris on keskmiste võrdlemine erinevustestide osas.
Vastamiseks ning teiste saadetud ja andmebaasis oleva vastuse vaatamiseks tuleb selle ainega seotud kasutajana sisse logida.