GAT2018 || Teema lehele || English

Ülesanne 3664, punkte 1, teema: Sarnasus ja vahe

Ava ülesanne nr
Kas paljuaastase keskmise sademete hulga jaotumine kuude vahel Tartus sarnaneb rohkem sademete jaotusega Tallinnas või Haanjas?
Andmefail: SADEMED.xls

Selgitus ja lahendamisjuhised

Sarnasuskordajate arvutamiseks on RASA kalkulaatoris funktsioon Sarnasus ja vahemaa.
  • Pane tähele, et kalkulaatori sisend peaks olema andmeblokina, mille esimeses veerus on ID kood ja teistes veergudes tunnuste väärtused.
  • Kopeeri lisatud failist Tartu, Tallinna ja Haanja read üksteise alla kuhugi Exceli töölehe tühja piirkonda.
  • Eemalda koordinaatide veerud, aasta summa veeru ja lumikatte kestvuse veeru.
  • Lisa kuude algusesse ID numbrite veerg ja sisesta sinna igale vaatlusjaamale unikaalne täisarv.
  • Kopeeri ID veerg ja sademete hulgad igal kuul RASA kalkulaatori sisendlahtrisse (joonis).
  • Nüüd vajuta nuppu Arvuta.
Kalkulaatorist saadud tulemuste tabeli ridades on vaatlusjaamade kombinatsioonid, veergudes sarnasuse ja erinevuse näitajad.
Vastamiseks ning teiste saadetud ja andmebaasis oleva vastuse vaatamiseks tuleb selle ainega seotud kasutajana sisse logida.