GAT2018 || Teema lehele || English

Ülesanne 3663, punkte 2, teema: Sarnasus ja vahe

Ava ülesanne nr
  1. Arvuta Jaccardi ühisosa eelmises ülesandes (3662) antud andmetest. Tulemuseks peaksid saama mõnevõrra erineva sarnasuse võrreldes eelmises ülesandes arvutatuga.
  2. Kumba tulemust pead õigemaks sarnasuse hinnanguks, kas Jaccardi ühisosa või Dice-Sørenseni sarnasuskordajat? Põhjenda valikut.

Selgitus ja lahendamisjuhised

Jaccardi ühisosa valem on õpikus valem 2-16. Ühisosa on väiksem kahest, mida on lihtne leida näiteks Exceli funktsiooniga MIN(). Vaata ka lisatud joonist.
Sarnasuskordajaid saab arvutada ka RASA kalkulaatoriga.
Sarnasuskordajate käitumist on võrreldud õpiku joonisel 2-3. Sealt tuleks vaadata vastust teisele küsimusele.
Vastamiseks ning teiste saadetud ja andmebaasis oleva vastuse vaatamiseks tuleb selle ainega seotud kasutajana sisse logida.