GAT2018 || Teema lehele || English

Ülesanne 3662, punkte 1, teema: Sarnasus ja vahe

Ava ülesanne nr
Arvuta Dice-Sørenseni sarnasuskordaja kahe puistu vahel, milles puude katvused on järgnevad:
Esimene puistu: lepp 32%, kask 5%, kuusk 17%, mänd 33%;
Teine puistu: mänd 32%, kuusk 22%, lepp 32%.

Selgitus ja lahendamisjuhised

Dice-Sørenseni sarnasuskordaja valem on õpikus valem 2-15. Ühisosa on väiksem kahest, mida on lihtne leida näiteks Exceli funktsiooniga MIN(). Vaata joonist.
Pane tähele, et ülesande sõnastuses ei ole puud esitatud samas järjekorras. Andmed tuleb ise korrastada, et samas veerus oleks sama puu katvus. Kuna teises puistus kaske ei ole, tuleb kase katvuseks teises puistus märkida 0.
Sarnasuskordajaid saab arvutada ka RASA kalkulaatori sarnasuskordajate funktsiooniga.
Pane tähele, et RASA kalkulaator ei luba puuduvaid väärtusi, vaatlused peavad olema ridades ja tunnused veergudes ning esimeses veerus peab olema vaatluse kood või objekti nimi (vaatluskoha nimi).
Vastamiseks ning teiste saadetud ja andmebaasis oleva vastuse vaatamiseks tuleb selle ainega seotud kasutajana sisse logida.