GAT2018 || Teema lehele

Ülesanne 3660, punkte 2, teema: Kattuv pind

Ava ülesanne nr
Failis ote-kaardi-paigastikud.shp on Otepää piirkonna 9 kaardilehe paigastike kaart, failis ote-kaardi-clc.shp sama ala CORINE maakattekaart.
 1. Esita kõigi selle ala paigastikutüübiga "Karbonaadivaese kattega mõhnastik" kattuvate maakatteüksuste pindala täishektarites pindalade vähenevas järjekorras. Alla ühe hektariga üksused jäägu mainimata.
Andmefail: Otepää maakate ja paigastikud.zip

Selgitus ja lahendamisjuhised

Lahendus tarkvaras QGIS 2.0
 • Avan QGIS tarkvara.
 • Lisa vaatesse ülesandes märgitud teemad ote-kaardi-paigastikud.shp ja ote-kaardi-clc.shp.
 • Omista mõlemale kihile koordinaatsüsteem → EPSG:3301.
 • Vali paigastike teema.
 • Koosta päring valimaks ülesandes mainitud paigastikutüüp (menüüst Kiht → Filter). Paigastiku nimi on väljal Nimi. Pane tähele, et paljudel paigastikutüüpidel on sarnased nimed. [Nutikad oskavad ülesande lahendada ka ilma selle päringuta].
 • Valin menüüst Vektor → Geoprotsessi töövahendid → Lõikumine (Intersect).
 • Vali lõikumise valikute aknas lähteandmete kihiks paigastikud ja lõigutavaks kihiks maakatte kiht.
 • Summeeri lõigutud eraldiste pindalad maakatteüksuste kaupa. Seda on mugav teha pluginaga Group Stats. Kui Group Stats ei taha lõigutud kihti ära tunda, siis salvesta lõigutud kiht ja kasuta salvestatud kihti.
 • GroupStats kontrollpaneelis lohista Maakate ridadesse ja sum Area väärtuste lahtrisse. Vajuta Calculate.
 • Järjesta tabel pindalade järgi, kopeeri tulemused vastuste faili, teisenda pindalad täishektariteks ja vajaduse korral korrasta maakattetüüpide nimed.

Lahendus tarkvaras ArcMap 10.
 • Avan ArcMap tarkvara (Start nupu alt Programs → ArcGis → ArcMap 10).
 • Lisan vaatesse ülesandes märgitud teemad ote-kaardi-paigastikud.shp ja ote-kaardi-clc.shp.
 • Valin paigastike teema ote-kaardi-paigastikud.shp.
 • Koostan päringu valimaks ülesandes mainitud paigastikutüüpi (menüüst Selection → Select by Attributes). Paigastiku nimi on väljal Nimi (Field= [Nimi]). Pane tähele, et paljudel paigastikutüüpidel on sarnased nimed.
 • Valin menüüst Geoprocessing → Intersect.
 • Valin Intersect valikute aknas sisendteemadeks mõlemad andmekihid.
 • Lisan lõigatud teema vaatesse (kui see ise ei lisandunud).
 • Kontrollin, et igal lõigatud eraldisel oleks nii paigastikutüüp kui ka maakattetüüp.
 • Arvutan lõigatud andmekihi eraldiste pindala (töövahendite kastist Spatial Statistics Tools → Utilities → Calculate Areas).Kontrollin, et igal lõigatud eraldisel oleks atribuutide tabelis paigastikutüüp, maakattetüüp ja pindala.
 • Avan pindaladega andmekihi atribuutide tabeli ja selles veeru MAAKATE ning sellel hiire parema klahvi vajutamisel avanevast hüpikmenüüst Summarize.
 • Summeerimise aknas klõpsan lahti välja F_AREA ja valin sealt Sum.
 • Summeerimise tulemusel lisandub projekti tabel, kus on maakattetüüpide pindalad eelnevalt valitud paigastikus. Pane tähele, kuhu selle tabeli salvestad.
 • Leian tabeli dbf vormis faili ja avan selle Excelis.
 • Teisendan pindalad täishektariteks, järjestan tabeli pindalade järgi, kopeerin tulemused vastuste faili ja korrastan maakattetüüpide nimed.

Ants saatis lahendamisjuhisesse järgmise täienduse (vt 4053, ja joonis selle juures).
Kahe kihi lõikumise juures sain veateate "Invalid geometry". Vea parandamiseks kasutasin Vektor-Geomeetria tööriistad → Kontrolli kehtivust.
Vastamiseks ning teiste saadetud ja andmebaasis oleva vastuse vaatamiseks tuleb selle ainega seotud kasutajana sisse logida.