GAT2018 || Teema lehele

Ülesanne 3659, punkte 2, teema: Kattuv pind

Ava ülesanne nr
Kui suur osa Eesti põhikaardi lehest 54303 jääb Tõrva, Viljandi, Mulgi ja Saarde valla territooriumile?

Selgitus ja lahendamisjuhised

Laadi Maa-ameti geoportaali haldusjaotuse lehelt omavalitsuste shp fail. Kui tegid seda proportsionaalse jaotamise ülesande jaoks, siis saad kasutada sama faili. Laadi Maa-ameti geoportaali koordinaatsüsteemide lehelt põhikaardi ruudustiku ESRI shp vormingus andmekiht.

Lahendamisjuhis tarkvara QGIS 2.18.16 kasutamisel.
 • Ava QGIS tarkvara.
 • Lisa vaatesse ülesandele manustatud põhikaardi lehtede kiht epk10T ja omavalitsuste kiht.
 • Ühtlusta mõlema kihi koordinaatsüsteem → EPSG:3301.
 • Vali põhikaardi lehtede teema.
 • Filtreeri nähtavaks vaid ülesandes mainitud kaardileht (menüüst Kiht → Filter, filtri avaldis: "NR"=54303).
 • Vali menüüst Vektor → Geoprotsessi töövahendid → Lõikumine.
 • Vali lõikumise valikute aknas lähteandmete kihiks omavalitsused ja lõikumise kihiks põhikaardi lehtede kiht.
 • Käivita lõikumine.
 • Muuda lõigutud kiht toimetatavaks (parema klahvi alt Redigeerimisrezhiimi lüliti).
 • Ava parema klahvi alt kihi atribuutide tabel ja klõpsa selle päises välja kalkulaatori nuppu (eelviimane nupp) või vajuta Cntr I.
 • Anna atribuutide tabelisse lisatavale pindala väljale nimi ja arvuta eraldiste pindala. Selleks vali Geomeetria topeltklõpsa $area → ja vajuta OK. Atribuutidesse lisati pindala väl. Võid redigeerimisrezhiimi välja lülitada.
 • Kui nüüd vaatad atribuutide tabelit, on seal kaardilehe igas vallas oleval osal pindala. NB! Kui atribuutide tabel on kujundusvaates, siis paremal all on tabelivaatesse lülitamise nupp.
 • Arvuta iga valla osa sellel kaardilehel kaardilehe üldpinna suhtes protsentides. Mugav on seda teha Excelis või suvalise kalkulaatoriga. Põhikaardi lehe pindala võiks topograafiast teada olla, aga saab muidugi ka arvutuse tulemustest vaadata.

Lahendus tarkvaras ArcMap 10.
 • Ava ArcMap tarkvara.
 • Lisa vaatesse ülesandes märgitud teemad. Teema lisamiseks on menüüs + märgiga nupuke.
 • Vali põhikaardi lehtede teema.
 • Koosta päringu valimaks ülesandes mainitud kaardileht (menüüst Selection → Select by Attributes), mis valib ülesandes mainitud kaardilehe selle numbri (NR) järgi. (“NR” = 54303 → OK).
 • Vali menüüst Geoprocessing → Intersect.
 • Vali Intersect valikute aknas mõlemad andmekihid. (Input Features vali nii epk10T.shp kui ka omavalitsus.shp → Add → OK).
 • Arvuta lõigatud andmekihi eraldiste pindala (Menüüst Geoprocessing → ArcToolbox → Spatial Statistics Tools → Utilities → Calculate Areas). Mõlema failiga tuleb läbi teha: Input feature class → vali fail → Add → OK.
 • Ava pindaladega andmekihi atribuutide tabel ja arvuta pindalad protsentideks. Pindala näeb info nuppu kasutades soovitud pindalaühikule klikkides → Identidy aknas F_AREA.
Vastamiseks ning teiste saadetud ja andmebaasis oleva vastuse vaatamiseks tuleb selle ainega seotud kasutajana sisse logida.