GAT2018 || Teema lehele

Ülesanne 3649, punkte 1, teema: Mõisted

Ava ülesanne nr
Mida saab järeldada, kui empiiriline jaotus erineb oluliselt sama muutuja oodatavast jaotusest?

Selgitus ja lahendamisjuhised

Oodatav jaotus tuleneb reeglina mingist teooriast. Kuivõrd tasub sel juhul teooriat usaldada?
Vastamiseks ning teiste saadetud ja andmebaasis oleva vastuse vaatamiseks tuleb selle ainega seotud kasutajana sisse logida.