GAT2018 || Teema lehele

Ülesanne 3648, punkte 1, teema: Mõisted

Ava ülesanne nr
Kas keskväärtus saab olla suurem kui ülemine kvartiil?

Selgitus ja lahendamisjuhised

Kvantiilidest on juttu õpiku peatükis Variatsiooninäitajad.
Vastamiseks ning teiste saadetud ja andmebaasis oleva vastuse vaatamiseks tuleb selle ainega seotud kasutajana sisse logida.