GAT2018 || Teema lehele

Ülesanne 3644, punkte 1, teema: Mõisted

Ava ülesanne nr
Kas juhuslike puude vanuse määramine Tartu Toomemäel esindab Eesti pargipuude vanust? Põhjenda vastust.

Selgitus ja lahendamisjuhised

Valimi esinduslikkusest on õpikus juttu Valikumeetodite peatükis. Mõtle ka sellele, kas üksinda välismaal viibides esindad Eestit. Kui vastad, et see valim on liiga väike, et olla esinduslik, siis lisa ka, kui suur peaks esinduslik valim olema ja millest sõltub piisavaks esinduslikkuseks vajaliku valimi maht.
Vastamiseks ning teiste saadetud ja andmebaasis oleva vastuse vaatamiseks tuleb selle ainega seotud kasutajana sisse logida.