GAT2017 || Teema lehele

Ülesanne 3636, punkte 2, teema: Klasteranalüüs

Ava ülesanne nr
Millist klasteranalüüsi varianti, millise sarnasusmõõdiku ja millise rühmitamisreegliga kasutaksid Kagu-Eesti asulate rühmitamiseks rahvastikutunnuste järgi?
Miks just seda meetodit?
Vastamiseks ning teiste saadetud ja andmebaasis oleva vastuse vaatamiseks tuleb selle ainega seotud kasutajana sisse logida.