GAT2017 || Teema lehele

Ülesanne 3624, punkte 1, teema: Poissoni jaotus

Ava ülesanne nr
Ida-Viru maakonnas on põdra elupaiku (metsamaad) 2280,07 km2. 1999.a. oli seal hinnanguliselt 823 põtra. Mitu põtra asuks oodatavalt üksikult (ainsana ruutkilomeetris), kui põtrade paiknemine oleks juhuslik?

Selgitus ja lahendamisjuhised

Pane tähele, et üksikult ruutkilomeetris olevate põtrade arv võrdub nende ruutkilomeetrite arvuga, milles on üks põder.
Vastamiseks ning teiste saadetud ja andmebaasis oleva vastuse vaatamiseks tuleb selle ainega seotud kasutajana sisse logida.