GAT2017 || Teema lehele || English

Ülesanne 3554, punkte 2, teema: Üksikmuutuja kirjeldamine

Ava ülesanne nr
Lisatud failis on Eesti ilmavaatlusjaamades mõõdetud paljuaastased keskmised sademete hulgad kuude kaupa ja aasta kokkuvõttes.
Millisel kuul ja mis jaamade vahel on sademete hulga haare vaatlusjaamade vahel kõige suurem ja millisel kuul kõige väiksem?
Andmefail: SADEMED.xls

Selgitus ja lahendamisjuhised

Muutuja haare on maksimaalne erinevus ehk teisisõnu maksimumi ja miinimumi vahe. Haaret saab arvutada nii Excelis kui ka RASA kalkulaatori ühe valimi statistikute osas.
RASA kalkulaatoris tuleb iga kuu andmed sisestada ja arvutada eraldi. Excelis saab iga tulba alla kirjutada miinimumi arvutamise funktsiooni, maksimumi arvutamise funktsiooni ja kolmandasse lahtrisse nende vahe arvutamise funktsiooni ning siis lohistada need funktsioonid kõigi tulpade alla.
Pane tähele, et ülesandes küsitakse vaid kuude nimesid ja mitte sademete hulkasid ega muid arve.
Vastamiseks ning teiste saadetud ja andmebaasis oleva vastuse vaatamiseks tuleb selle ainega seotud kasutajana sisse logida.