GAT2017 || Teema lehele

Ülesanne 3531, punkte 3, teema: Kaastöö

Ava ülesanne nr
Tutvu varem esitatud ettepanekutega ja lisa üks uus õppeainesse Geograafiline andmetöötlus sobiv ülesanne koos õige vastuse ja lahendamisjuhisega.
Hea ettepanek ei jäljenda olemasolevaid ülesandeid teiste andmetega, vaid pakub võimalust õppida mingeid andmetöötlusmeetodeid, mida praeguses kursuses ei ole.

Selgitus ja lahendamisjuhised

Ülesanne peaks olema uudsem kui lihtsalt veidi muudetud olemas olev ülesanne.
Kuna nõutakse ka ülesande vastust, siis peaksid ülesande ise läbi lahendama ja lahendamiskäigu kirja panema.
Vastamiseks ning teiste saadetud ja andmebaasis oleva vastuse vaatamiseks tuleb selle ainega seotud kasutajana sisse logida.