RASA2017 || Teema lehele || English

Ülesanne 3506, punkte 1, teema: Kaastöö

Ava ülesanne nr
Mis on peamine takistus mingi uuritava ala kõigi liikide leviku 1) liikide ükshaaval kaardistamisel, 2) liigikooslustena kaardistamisel?

Selgitus ja lahendamisjuhised

Pikemad arutlused palun lisada failina.
Vastamiseks ning teiste saadetud ja andmebaasis oleva vastuse vaatamiseks tuleb selle ainega seotud kasutajana sisse logida.