RASA2017 || Teema lehele || English

Ülesanne 3499, punkte 1, teema: Ruumilised mudelid

Ava ülesanne nr
Mille poolest erineb ruumiline regressioon ruumilisest korrelatsioonist?

Selgitus ja lahendamisjuhised

Palun vastata vaid erinevust ja mitte esitada definitsioone.
Vastamiseks ning teiste saadetud ja andmebaasis oleva vastuse vaatamiseks tuleb selle ainega seotud kasutajana sisse logida.