RASA2017 || Teema lehele || English

Ülesanne 3496, punkte 2, teema: Punktide harvendamine

Ava ülesanne nr
Lisatud failis on põõsasmarana vaatluste liikumisteed ühel uuritud ruutkilomeetril. Koodiga 1 on tähistatud liigi leiukohad, koodiga 0 automaatselt salvestatud liikumistee punktid.
Leiukohtadele lähedal olevaid automaatselt salvestatud teepunkte ei saa kasutada liigi puudumiskohtade näidistena, need tuleb eemaldada.

Esita joonis, mille A osa kujutaks algsete leiukohtade ja teepunktide paiknemist ning B osa vaatluskohti pärast teepunktide eemaldamist leiukohtadele lähemalt kui 50 m (eemaldatud punkte joonise B osal ei kujutata).
Andmefail: Maranavaatlused.txt

Selgitus ja lahendamisjuhised

Ülesannet saab lahendada RASA kalkulaatori abil. Selle menüüs on funktsioon Kõik vahemaad, mis tähistab kõigi vahemaade jaotust.
  • Vali Ühte tüüpi objektid.
  • Kalkulaatori vaikimisi vahemaatsoonide arv ja tsooni laius peaksid esialgu sobima. Statistilise olulisuse korralikuks hindamiseks peaks juhukordusi olema vähemalt 200. Eesti maismaa piirab juhupunktide paiknemist, kui sisse lülitada Maskifaili kasutus juhupunktide paigutamisel ja Eesti 100 m sammuga.
  • Tulemuste tõlgendamisel pane tähele, et ei küsita mitte juhupunktide paiknemist ega allikate paiknemist, vaid allikate vahemaade jaotumist juhupunktide suhtes.
Vastamiseks ning teiste saadetud ja andmebaasis oleva vastuse vaatamiseks tuleb selle ainega seotud kasutajana sisse logida.