RASA2017 || Teema lehele || English

Ülesanne 3494, punkte 1, teema: Mustri loomine

Ava ülesanne nr
Mille poolest erineb ruumiline autologistliline mudel ruumilisest logistilisest regressioonimudelist?

Selgitus ja lahendamisjuhised

Vt õpiku ptk 6.2.4.7 ja autologistilise prognoosi klassikalist artiklit Augustin et al 1996.
Vastamiseks ning teiste saadetud ja andmebaasis oleva vastuse vaatamiseks tuleb selle ainega seotud kasutajana sisse logida.