RASA2017 || Teema lehele || English

Ülesanne 3492, punkte 2, teema: Mustri loomine

Ava ülesanne nr
Loetle, milleks kasutatakse neutraalseid maastikumudeleid?

Selgitus ja lahendamisjuhised

Vt õpiku ptk 6.2.1.
Pane tähele, et küsitakse neutraalsete maastikumudelite, mitte üldiselt neutraalsete mudelite rakendust.
Esita piisavalt detailne vastus. Andmebaasis olev loetelu koosneb viiest punktist.
Vastamiseks ning teiste saadetud ja andmebaasis oleva vastuse vaatamiseks tuleb selle ainega seotud kasutajana sisse logida.