RASA2017 || Teema lehele || English

Ülesanne 3491, punkte 2, teema: Mustri loomine

Ava ülesanne nr
Mis on vaatluskohtade lihtsa juhusliku paigutuse puudused võrreldes korrapärase asetusega ja võrreldes transektimeetodiga?

Selgitus ja lahendamisjuhised

VT õpiku ptk 6.1.9
Võrrelda tuleks eraldi korrapärase paigutsega ja transektimeetodiga.
Vastamiseks ning teiste saadetud ja andmebaasis oleva vastuse vaatamiseks tuleb selle ainega seotud kasutajana sisse logida.