RASA2017 || Teema lehele || English

Ülesanne 3490, punkte 1, teema: Mustri loomine

Ava ülesanne nr
Mille poolest erinevad harvendusega protsessid ja takistusega ehk inhibitsiooniga protsessid?

Selgitus ja lahendamisjuhised

Vt õpiku ptk 6.1 ja 6.1.3
Vastamiseks ning teiste saadetud ja andmebaasis oleva vastuse vaatamiseks tuleb selle ainega seotud kasutajana sisse logida.