RASA2017 || Teema lehele || English

Ülesanne 3484, punkte 1, teema: Ruumilised mudelid

Ava ülesanne nr
Kui suur on kogu uuritaval alal konstantse väärtusega muutuja ruumiline autokorrelatsioon Morani I järgi?

Selgitus ja lahendamisjuhised

Vt valemit 5-3 õpiku ptk ptk 5.1.2.2. Vt valemit 5-3 õpiku ptk ptk 5.1.2.2, Wikipedias või mujal.
Vastamiseks ning teiste saadetud ja andmebaasis oleva vastuse vaatamiseks tuleb selle ainega seotud kasutajana sisse logida.