RASA2017 || Teema lehele || English

Ülesanne 3482, punkte 2, teema: Ruumilised mudelid

Ava ülesanne nr
Kas positiivne ruumiline autokorrelatsioon suurendab esimest või teist liiki statistilise vea tõenäosust? Selgita, mis on selle põhjus.

Selgitus ja lahendamisjuhised

Vt õpiku ptk 5.1.1.
Põhjendus peaks olema sisuline, põhjust seletav, ja mitte kirjeldama autokorrelatsiooni tagajärge ega kordama autokorrelatsiooni ja statistilise vea mõistet.
Vastamiseks ning teiste saadetud ja andmebaasis oleva vastuse vaatamiseks tuleb selle ainega seotud kasutajana sisse logida.