RASA2017 || Teema lehele || English

Ülesanne 3476, punkte 1, teema: Ruumilised mudelid

Ava ülesanne nr
Too mõni looduses esineva negatiivse ruumilise autokorrelatsiooni näide. Märgi vastuses autokorreleerunud tunnus ja vahemaa, mille puhul negatiivne seos ilmneb.

Selgitus ja lahendamisjuhised

Enne vastamist meenuta või vaata järele, kas autokorrelatsiooni mõistet kasutatakse nominaalse või numbrilise tunnuse väärtuste paiknemismustri kirjeldamiseks.
NB! Korduvad eksiarvamused: 1) miskipärast arvab suur osa vastajaid, et autokorrelatsioon võiks kirjeldada vaid naabrussuhteid või seost lähestikku paiknevate objektide vahel; 2) pakutakse autokorreleerumise näiteks nominaalse tunnuse laigulisust.
Vastamiseks ning teiste saadetud ja andmebaasis oleva vastuse vaatamiseks tuleb selle ainega seotud kasutajana sisse logida.