RASA2017 || Teema lehele || English

Ülesanne 3472, punkte 1, teema: Kirjeldav ruumianalüüs

Ava ülesanne nr
Mis on L(t)-t statistiku suurim ja väikseim võimalik väärtus?

Selgitus ja lahendamisjuhised

Vt õpiku ptk 4.1.2.17. Ripley K funktsioon.
Pane tähele, et t on selle statistiku puhul vahemaa ja statistiku arvutamisel võrreldakse naabrite arvu punktide juhupaiknemise korral oodatavaga.
Vastamiseks ning teiste saadetud ja andmebaasis oleva vastuse vaatamiseks tuleb selle ainega seotud kasutajana sisse logida.