RASA2017 || Teema lehele || English

Ülesanne 3471, punkte 1, teema: Kirjeldav ruumianalüüs

Ava ülesanne nr
Mis on naabrite tiheduse teoreetiline muutumisvahemik?

Selgitus ja lahendamisjuhised

Siin oodatakse arvulist vastust, mitte muutumisvahemiku kui mõiste definitsiooni.
Vt õpiku peatükk 4.1.2.20. Naabrite tiheduse jaotus.
Pane tähele, et küsimus ei ole vaid ühest kõige lähemast naabrist.
Vastamiseks ning teiste saadetud ja andmebaasis oleva vastuse vaatamiseks tuleb selle ainega seotud kasutajana sisse logida.