RASA2017 || Teema lehele || English

Ülesanne 3470, punkte 1, teema: Kirjeldav ruumianalüüs

Ava ülesanne nr
Kas naabrite tiheduse arvulised väärtused sõltuvad vahemaa ja pindala mõõtmise ühikutest?

Selgitus ja lahendamisjuhised

Vastamiseks ning teiste saadetud ja andmebaasis oleva vastuse vaatamiseks tuleb selle ainega seotud kasutajana sisse logida.